ซ่อมรอยร้าวคอนกรีต EPOXY INJECTION

วิธีการซ่อมรอยร้าวคอนกรีตที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ซึ่งเป็น การอัดน้ำยาอีพ็อกซี่ (Epoxy Injection) ด้วยแรงดันเข้าไปในรอยร้าว โดย Epoxy มีคุณสมบัติที่มีแรงยึดเกาะคอนกรีตได้สูงเป็นพิเศษ  สามารถยึดติดร้อยร้าวคอนกรีตให้เป็นเนื้อเดียวกันได้แนบสนิท และยังมีประสิทธิภาพกว่า การซ่อมแซมรอยร้าวรูปแบบอื่นๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ข้อควรระวัง !!! การซ่อมรอยร้าวด้วยวิธี Epoxy Injection นั้น เบื้องต้นนั้นจำเป็นต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดรอยร้าวรอยร้าวต้องไม่มีการเคลื่อนตัว (Stable / Dead Cracks)

พื้นที่ใช้งาน สามารถซ่อมได้ทั้งพื้นคอนกรีต ผนัง เพดาน

ผลงานของเรา

EPOXY INJECTION

EPOXY INJECTION ใช้สำหรับซ่อมคอนกรีต ซ่อมรอยร้าว ซ่อมรอยรั่วซึม เสริมกำลังโครงสร้าง โดยการใช้อัดน้ำยาอีพ็อกซี่ (Epoxy Injection) ด้วยแรงดันเข้าไปในรอยร้าว โดย Epoxy มีคุณสมบัติที่มีแรงยึดเกาะคอนกรีตได้สูงเป็นพิเศษ  สามารถยึดติดร้อยร้าวคอนกรีตให้เป็นเนื้อเดียวกันได้แนบสนิท รอยร้าวของคอนกรีตที่เกิดขึ้นในอาคาร สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น

– การขยายตัวและหดตัว อันเนื่องจากอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง
– การทรุดตัวไม่เท่ากันขององค์อาคาร และตัวโครงสร้าง
– การบรรทุกน้ำหนักเกินของตัวโครงสร้าง โลหะเหล็กเสริมภายในเกิดเป็นสนิม
– การยึดลั้งกันขององค์อาคารรอยร้าวในองค์อาคารเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

วิธีแก้ปัญหา

การแก้ไข ซ่อมรอยร้าว จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน (ดังนี้) โดย
1. เแบ่งตามลักษณะโครงสร้าง
– รอยร้าวที่มีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง (Structural Cracks)
– รอยร้าวที่ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง (Nonstructural Cracks)
2. แบ่งตามลักษณะของรอยร้าว
– รอยร้าวที่หยุดนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว (Stable/Dead Cracks)
– รอยร้าวที่ขยับตัวตัวได้ (Active/Live Cracks)

* การเลือกวิธีที่จะซ่อมรอยร้าว วิศวกรจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของรอยร้าวนั้นๆ